Fysiotherapie kan een cruciale rol spelen bij het herstel na een doorgemaakt Corona virus. De impact na het doormaken van het virus op mensen kan enorm zijn. De fysiotherapeut kan helpen door middel van ademhalingsoefeningen, spierkrachtopbouw en conditieopbouw naast het opbouwen van vertrouwen in het eigen lichaam. Ook onze fysiotherapeuten staan voor deze mensen klaar!