Leefstijlcoaching voor kinderen


FIT team Westerveld voor vragen op het gebied van voeding en een gezond gewicht

Een multidiciplinair leefstijlprogramma voor kinderen wanneer het eetpatroon of gewicht van je kind tot vragen leidt of zelfs reden tot zorg zijn. Ook als de leefstijl van je kind vragen oproept of reden zijn tot zorg.

Mocht je je zorgen maken, dan kun je bij ons terecht. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat begeleiding door verschillende professionals (multidisciplinair) het best werkt. Daarom hebben wij een multidiciplinair leefstijlprogramma voor kinderen ontwikkeld.

Het FIT team Westerveld is zo’n multidisciplinaire samenwerking tussen:

  • diëtist Trudy Buurmeijer van diëtistenpraktijk Buurmeijer
  • prelogopedist Paula Oosterhuis van Klinq praktijk
  • psycholoog Sandra Oosterhof van psychologenpraktijk Oosterhof Dwingeloo
  • kinderfysiotherapeut Monique Uneken van Fysioplus Diever-Dwingeloo

Wij hebben een, voor Westerveld, unieke samenwerking om je als ouder/verzorger optimaal te ondersteunen bij al je vragen of zorgen omtrent de leeftstijl, de voeding en/of het gewicht van je kind.
Het multidisciplinaire leestijlprogramma voor kinderen van 0-18 jaar kan je hierbij helpen.

Wat doen we?

Intake

Er vindt een intake plaats met de kinderfysiotherapeut, diëtist en een kinder- en jeugdtherapeut. De kinderfysiotherapeut brengt het motorische en conditionele niveau en het beweeggedrag van het kind in kaart. Voor de diëtist wordt een eetdagboek ingevuld waarna zij adviezen geeft met betrekking tot het eetgedrag. De intake van de kinder- en jeugdtherapeut vind plaats om tot steun te zijn voor het hele gezin; zo kan ze helpen bij het integreren van de eet- en beweegadviezen in de eigen omgeving. Indien er sprake is van voedselweigering kan de prelogopedist worden ingeschakeld.

Deelname multidisciplinaire leefstijlprogramma voor kinderen

In een kleine groep met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd wordt gesport en bewogen waarbij het accent ligt op plezier in bewegen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan gezonde voeding en een gezond beweegpatroon. De doelgroep vanaf 7-8 jaar werkt met een werkboek om zo inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en voorkeuren voor bepaalde sporten en om beter inzicht te krijgen over voeding.FIT team Westerveld

Het programma duurt 1 a 2 jaar, waarvan een half jaar tweemaal per week wordt gesport en in de tweede periode van een half jaar eenmaal per week. In deze tweede periode zal ook meer nadruk liggen op het vinden en opstarten van een sport of beweegactiviteit zodat uw kind in beweging blijft ook nadat het programma is afgelopen. Elke drie maanden vindt een tussenevaluatie plaats met kind en ouders om doelen bij te stellen. Vervolgens zal gedurende een jaar nazorg verleend worden. De doelen en afspraken worden zoveel mogelijk op de situatie van ouders en kind afgestemd.
Na afloop van het programma wordt samen met kind en ouders bekeken in hoeverre het eet- en beweeggedrag veranderd c.q. aangepast is. Het uiteindelijk doel van het programma is verandering van leefstijl. Plezier in bewegen staat voorop; samen met het kind zal gekeken worden welke sport of beweegvorm voor het kind geschikt is om zo de verandering in het beweegpatroon te behouden.

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen

De Nederlandse norm Gezond Bewegen beschrijft een advies op de vraag ‘hoeveel moet een kind bewegen om gezond te blijven?’.

Dit betekent voor kinderen dat ze dagelijks minstens een uur matig intensief  bewegen en twee tot drie dagen per week intensief te bewegen. Matig intensief bewegen is 3 MET of hoger. Intensief bewegen is 6 MET of hoger.

MET waarde

De MET waarde geeft de hoeveelheid energie aan die een bepaalde fysieke inspanning kost ten opzichte van de hoeveelheid benodigde energie in rust. 1 MET komt overeen met de stofwisseling in rust.

kinderen met overgewichtVoor baby’s (< 1 jaar) en dreumesen die nog niet zelfstandig kunnen lopen wordt aanbevolen om dagelijks verschillende keren te bewegen (rollen en kruipen, reiken en grijpen, interactieve vloerspelletjes). Voor peuters en dreumesen (1-3 jaar) die zelfstandig kunnen lopen wordt aanbevolen om dagelijks ten minste drie uur actief te zijn, waarbij de intensiteit zelf gekozen mag worden.

Voor kinderen en adolescenten (4-17 jaar) wordt aanbevolen om, als aanvulling op alledaagse (veelal licht intensieve) activiteiten, dagelijks minstens 60 minuten ten minste matig intensief te bewegen (> 3 MET), waarbij op ten minste drie dagen per week ook sprake is van intensieve activiteit (> 6 MET).

Het advies om te gaan bewegen volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen vullen wij altijd aan met twee punten:

  1. Bewegen moet leuk zijn, goed voelen, je moet er blij van worden.
  2. De bewegingsactiviteiten moeten bij het kind en het gezin passen (ook qua tijdsplanning en financiën).

Wanneer is er sprake van een gezond gewicht?

Wil je weten of er bij jou kind sprake is van een gezond gewicht gebruik dan de BMI-meter van het voedingscentrum. De Body Mass Index (BMI) is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van je lichaamsgewicht.

Maak nu een afspraak

Maak snel een afspraak, zodat we samen kunnen kijken of ons FIT Team Westerveld een oplossing biedt voor jouw problemen. Via het inschrijfformulier kun je direct een afspraak maken en vind je het telefoonnummer van de vestiging bij jou in de buurt. Samen kijken we naar de mogelijkheden om jouw klachten te verminderen.

Voor aanmelding heb je een verwijsbrief van de arts  (huisarts, kinderarts, GGD arts) nodig.

De kosten worden dan grotendeels vergoed vanuit je zorgverzekering.

Call Now Button