Kinderfysiotherapie


 • wat is kinderfysiotherapie?
 • wanneer naar de kinderfysiotherapeut?
 • werkwijze kinderfysiotherapeut
 • specialisaties binnen de kinderfysiotherapie
 • verwijzing en vergoeding

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapeuten houden zich bezig met de motorische ontwikkeling van kinderen. Alles wat te maken heeft met het houdings- en bewegingsapparaat is onderdeel van het werk van de kinderfysiotherapeut.

De Kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding Fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Hiertoe heeft de kinderfysiotherapeut gedurende een 3 jarige post-HBO opleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het functioneren van het zich ontwikkelende kind, mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen.
De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Hierbij maken we gebruik van passend spelmateriaal waardoor het plezier in bewegen wordt vergroot. Plezier in bewegen geeft ontwikkeling! Tevens worden er praktische adviezen gegeven die u kunt toepassen tijdens de dagelijkse situatie en activiteiten van uw kind. Ook geven we speladviezen, waarmee u de motoriek van uw kind kunt beïnvloeden en stimuleren. Zonodig lenen we hiervoor speciaal spelmateriaal uit. Als het nodig is en het de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling aan huis plaats. Dit gebeurt onder andere bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Een kinderfysiotherapeut behandelt kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.

Voor meer informatie over kinderfysiotherapie kunt u ook een kijkje nemen op deze website:

WWW.DEKINDERFYSIOTHERAPEUT.COM

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie ondersteunt en bevordert de ontwikkeling van de zintuigen en motoriek. Soms ontwikkelen kinderen zich langzaam of anders dan andere kinderen. Dit kan liggen aan verschillende systemen van het lichaam en soms kan de omgeving -bijvoorbeeld buurt, school of kinderdagverblijf- van invloed zijn op het functioneren. Ook hierin bieden wij begeleiding.

Herkent u (één van) onderstaande klachten of heeft u twijfels, aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij beantwoorden graag uw vragen en onderzoeken of er reden is om tot behandeling over te gaan.

0-2 jarigen:

 • Bij baby’s zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen, zoals;
 • passiviteit (o.a. weinig variatie in bewegen, weinig bewegen)
 • lage spierspanning en weinig kracht (o.a. moeite met oprichten hoofd in buikligging, moeite met rollen)
 • overstrekken
 • onrust en/of overmatig huilen
 • asymmetrie (o.a. scheef liggen, gebruikt 1 kant meer dan de andere)
 • moeite met houdingsveranderingen (o.a. tijdens verschonen, verzorgen, tillen, dragen)
 • eenzijdig bewegen
 • een voorkeurshouding van het hoofd, eventueel gepaard met een asymmetrie (afplatting) van de schedel.

jonge kinderen:

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Bijvoorbeeld:

 • moeite hebben met spelen op het schoolplein
 • niet mee kunnen komen met de gymles.
 • houterig bewegen en/of vaak struikelen.
 • leren fietsen, zwemmen.
 • gebruik mes en vork
 • moeite met fijne motorische vaardigheden zoals tekenen, knippen, kralen rijgen.

Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die kinderen onder de knie moeten krijgen. Sommige kinderen hebben daarbij extra hulp nodig, omdat het niet vanzelf gaat.

oudere kinderen:

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met;

 • stilzitten
 • schrijven
 • bijbenen van het tempo in de klas
 • gymlessen

Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Daarnaast komen kinderen bij de kinderfysiotherapeut met (chronische) hoofd- en/of buikpijnklachten, pijn aan rug of ledematen, een verminderde kracht en/of conditie (bijvoorbeeld bij astma, obesitas), bij een verkeerd bewegingspatroon ten gevolge van een operatie/ breuk/ kneuzing en met zindelijkheidsproblemen.

Werkwijze

In onze praktijk gaat het uiteraard om de kinderen, maar u als ouder/verzorger bent nauw betrokken bij het behandelproces. Dit bestaat uit uitgebreid onderzoek, kinderfysiotherapie en advies.

We laten u zien waar het probleem ligt en hoe we samen uw kind kunnen helpen. Ons spel- en oefenmateriaal sluit aan op de leeftijd en belevingswereld van uw kind en onze behandeling kenmerkt zich door het plezier in bewegen.

Er is al ruim 10 jaar een nauwe samenwerking met de logopedie. Kinderen hebben met regelmaat een gecombineerde behandeling van zowel fysiotherapie als logopedie nodig. Mocht dit bij uw kind nodig zijn dan bieden wij dit zowel individueel als in groepsverband aan.

Daarnaast werken we samen met een bekken-, sport- en manueelfysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, kinderpsycholoog, podotherapeut en specialisten.

Zo nodig, kunnen we overleggen over de diagnose of behandeling van uw kind, en doorverwijzen als kinderfysiotherapie (alleen) niet toereikend is.

Specialisatie

* Plagiocephalometrie (schedelmeting voor baby’s met een scheve en/of afgeplatte schedel)
* Multidisciplinair programma i.s.m. diëtist en kinderpsycholoog voor kinderen met overgewicht
* Trainingsprogramma voor kinderen met functionele pijnklachten of chronische vermoeidheid, waarbij verlies van activiteiten en/of schoolverzuim
* Fitkids: een fitness- en oefenprogramma dat speciaal voor kinderen met een chronische ziekte en/of beperking is ontwikkeld.

Verdere specialisaties zijn oa:

+ Syndroom van Down

+ Incontinentie problemen, waarbij ik nauw samenwerk met bekkenfysiotherapeute Bertine Stevens

+ Chronische vermoeidheid

+ SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten), ik ben

aangesloten bij het SOLK Netwerk Isala Zwolle

+ sportblessures; ik begeleid o.a. de jeugdteams van de volleybal en voetbal in Dwingeloo

+ zintuiglijke prikkelverwerkingsproblematiek (o.a. methode Söderbergh-Tan)

+ Plezier in Bewegen; een multidisciplinair programma voor kinderen met overgewicht

+ Fitkids; fitness- en oefenprogramma voor kinderen van zes tot achttien jaar met een

chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening

+ Zit met Pit; een lesprogramma voor kinderen vanaf groep 5, gericht op het aanleren van

een goede (werk)houding en een gezonde balans tussen zitten en bewegen

+ Draagdoekconsulent; het dragen van kinderen met behulp van draagdoeken en

ergonomische draagsystemen. Toepasbaar in specifieke zorgsituaties zoals bij een

voorkeurshouding, hypotonie, heupdysplasie en prematuriteit.

Verwijzing en vergoeding

Alle zorgverzekeraars vergoeden in totaal 18 behandelingen vanuit de basisverzekering volgens de huidige regeling. Indien u een aanvullende verzekering heeft of wanneer de aandoening chronisch is, komen voor uw kind meerdere behandelingen voor vergoeding in aanmerking. Zie voor de exacte voorwaarden uw verzekeringspolis of neem contact op met uw verzekering. Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk. U kunt zelf contact met ons opnemen.

FysioPlus Diever
Verzenden via WhatsApp