Geriatrie Fysiotherapie


JorienDe geriatrie-fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor de kwetsbare ouderen en mensen met een hoge (biologische) leeftijd, die te kampen krijgen met gezondheidsproblematiek. Niet alleen ouderen, maar ook mensen die met een beroerte, parkinson of dementie in aanraking komen kunnen bij de deze fysiotherapeut terecht.

De geriatrie-fysiotherapeut heeft specialistische kennis opgedaan om deze kwetsbare doelgroep goed te begeleiden en zo de zelfstandigheid te herwinnen dan wel te behouden.

Naast de patiënt kan zo nodig ook de familie of mantelzorger geadviseerd/begeleidt worden in de thuissituatie.

Lukt het u niet om (met hulp) in de praktijk te komen, dan komt de therapeut bij u!

Jorien Giethoorn is geriatrie-fysiotherapeut binnen onze praktijk.

FysioPlus Diever
Verzenden via WhatsApp