Echografie


De fysiotherapeut gebruikt zo nodig echografie als aanvullende diagnostiek en evaluatiemiddel waardoor er gerichter behandeld kan worden. Op deze manier kan er inzicht verkregen worden in gewrichten, pezen en spieren. Weefselschade kan in beeld gebracht worden en er ontstaat meer inzicht in de belastbaarheid. Bewegende beelden kunnen worden opgenomen, wat een groot voordeel is in vergelijking met een MRI, waarbij dit niet mogelijk is.

Het behandelplan van de fysiotherapeut wordt mede bepaald door de aanwezige gegevens over de te behandelen klacht. Denk aan de verwijzing, röntgenverslagen en andere onderzoeksverslagen van deskundigen. Op basis van een uitgebreide anamnese , lichamelijk onderzoek en bovenstaande informatie wordt de huidige klacht in beeld gebracht en wordt er een behandelplan gemaakt.

Vaak blijkt bij klachten van het bewegingsapparaat dat de fysiotherapeutische diagnose te kort schiet om de kwaliteit van het weefsel goed in kaart te kunnen brengen. Daar brengt de echografie verandering in, hierdoor kan de mate van belastbaarheid van huidige structuren worden aangegeven. Dit inzicht beïnvloed de juiste keuze van het behandelplan en zo kan er een gerichtere training of behandeling aangeboden worden en bent u eerder klachtenvrij!

Door de komst van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie, is echografie een zeer bruikbaar instrument om het stellen van een fysiotherapeutische diagnose goed te ondersteunen. Er is een toenemende vraag naar objectiviteit, validiteit en betrouwbaarheid binnen het fysiotherapeutisch handelen. Echografie als meetinstrument levert hieraan een hele belangrijke bijdrage.

Door een efficiënt verwijsbeleid, een beter inzicht in herstelprocessen en effectiever handelen van de fysiotherapeut zal uiteindelijk de patiënt gerichter en beter kunnen worden behandeld!

FysioPlus Diever
Verzenden via WhatsApp