Wij zijn Fysioplus.

Tijdelijk geen behandeling bij onze 2 vestigingen vanwege coronavirus

Na grondige afweging heeft Fysioplus Diever-Dwingeloo het moeilijke besluit genomen om voorlopig geen mensen meer te behandelen bij onze 2 vestigingen. Datzelfde geldt ook voor de thuisbehandelingen. De fysiotherapeuten werken wel door, blijven in contact met hun patiënten en stappen over op therapie op afstand via telefoon en/of beeldbellen.

Bescherming kwetsbare groepen
Fysiotherapeuten hebben meer dan gemiddeld contact met mensen die tot de kwetsbare groepen worden gerekend: ouderen, mensen met hart-, vaat- en longaandoeningen, diabetes en/of verminderde weerstand tegen infecties. En dat zijn precies de groepen mensen die op dit moment extra in bescherming genomen moeten worden. De beste manier hiervoor is nu afstand houden om onbegrensde verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wat betekent dit voor cliënten en patiënten?
Alle individuele afspraken komen voorlopig te vervallen. De vestigingen en therapeuten blijven wel telefonisch en via email bereikbaar. In noodgevallen of bij acute klachten wordt per situatie bekeken of behandeling aan huis of in de praktijk mogelijk is, dit alleen in overleg met uw huisarts of specialist. De therapeuten zijn bezig met het bellen van alle cliënten en patiënten om de voortgang van de behandeling in de komende periode te bespreken.

Beeldbellen en therapieoefeningen
De behandelaars houden wekelijks of tweewekelijks contact met hun patiënten/cliënten. Deze begeleiding of therapie op afstand gebeurt o.a. via beeldbellen in een beveiligde omgeving.
Blijven bewegen is en blijft van groot belang. Daarom wordt met man en macht gewerkt aan het opnemen van instructievideo’s voor oefeningen die mensen zelf thuis kunnen doen.
Deze filmpjes komen o.a. op de website en mensen kunnen met hun fysiotherapeut bespreken welke oefeningen voor hen geschikt zijn.

Vragen en overleg
Voor vragen of overleg met hun behandelaar kunnen mensen bellen met Fysioplus via 0521-593484 of mailen naar info@fysioplusdiever.nl